kancelaria radców prawnych Śląsk

Prawo rzeczowe - co to takiego?

kancelaria radców prawnych Śląsk
Prawo rzeczowe ? dział prawa cywilnego regulujący powstanie, treść, zmianę i ustanie prawa własności i innych praw do rzeczy (w wyjątkowych sytuacjach także nie do rzeczy ? np.
użytkowanie prawa).

Prawo rzeczowe jest prawem bezwzględnym, czyli skutecznym erga omnes ? wobec wszystkich. W Polsce kwestie związane z prawem rzeczowym reguluje księga druga kodeksu cywilnego ? Własność i inne prawa rzeczowe ? a także wiele ustaw szczególnych, np.

ustawa o księgach wieczystych i hipotece, ustawa o własności lokali, ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów i inne. Dla polskiego prawa rzeczowego charakterystyczne jest zamknięcie przez ustawodawcę katalogu praw rzeczowych ? tzw. zasada numerus clausus praw rzeczowych: własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_rzeczowe

Nierzetelny kontrahent ? jak odebrać należności?

Każdy przedsiębiorca stara się jak najlepiej zarządzać prowadzoną przez siebie działalnością.
Wymaga to oczywiście pewnej wiedzy, ale też niezwykle ważne jest zdobywane przez wiele lat doświadczenie.
O powodzeniu firmy decyduje obrót pieniędzmi.
Trudno jednak znaleźć środki na kolejne inwestycje, czy poszerzanie działalności gospodarczej, kiedy kontrahenci zwlekają z regulowaniem należności w terminie.

Taka sytuacja znacząco może utrudnić realizację różnego rodzaju założeń i planów rozwoju firmy, dlatego warto zdecydować się w razie problemów na pomoc specjalistów.

Prawnicy z pewnością będą wiedzieć w jaki sposób, a przede wszystkim zgodnie z literą prawa, można odzyskać należności od spóźnialskich kontrahentów.

Jak prawidłowo ogłosić przetarg

Przedsiębiorcy, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na rynku działalności gospodarczej z pewnością borykają się z wieloma problemami. Brak doświadczenia a niekiedy również niezbędnej wiedzy, może doprowadzić do poważnych niedociągnięć, a nawet nieprawidłowości, jakie karane są grzywną.
Dotyczy to m.
in.
ogłaszania przetargów. W razie wątpliwości warto udać się po radę do ekspertów specjalizujących się w zamówieniach publicznych. Ich znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawnych gwarantuje bezpieczeństwo transakcji.
Warto przy tym wspomnieć, że z tego typu usług skorzystać mogą zarówno firmy składające zamówienia publiczne, jak też i przedsiębiorcy przystępujący do przetargów..

Poprzednie wpisy:

Następne wpisy: