Nie Czytaj Tego Jeśli NIE Chcesz Remontować Przewody Kominowe

i. Sadź w połączeniu ze smołą czarną lub brązową, która również może pozostać w przewodzie kominowym tworzy kreozot. Może to doprowadzić do zapalenia komina. Dla bezpieczeństwa własnego oraz bliskich trzeba

Dodane: 05-02-2021 07:26
Nie Czytaj Tego Jeśli NIE Chcesz Remontować Przewody Kominowe wkłady kominowe ceramiczne żory

Dla bezpieczeństwa własnego oraz bliskich trzeba

W kominie może nawarstwiać się sadź, dzieje się tak gdy nie czyścimy regularnie przewodu kominowego, lub gdy palimy śmieci. Sadź w połączeniu ze smołą czarną lub brązową, która również może pozostać w przewodzie kominowym tworzy kreozot. Może to doprowadzić do zapalenia komina. Dla bezpieczeństwa własnego oraz bliskich trzeba