Radzimy jak chronić środowisko w firmie taniej

o ilości dwutlenku węgla emitowanego przez daną firmę lub jej produkty i usługi. Firmy mogą podejmować różne ekologiczne roz

Radzimy jak chronić środowisko w firmie taniej outsourcing ochrona środowiska

Przykładem może być stosowanie opakowań biodegradowalnych

Jednym z kluczowych aspektów ochrony środowiska dla firm jest redukcja śladu węglowego. Ślad węglowy odnosi się do ilości dwutlenku węgla emitowanego przez daną firmę lub jej produkty i usługi. Firmy mogą podejmować różne ekologiczne roz